VMware vCloud

Rozwiązania do budowy chmur obliczeniowych VMware poprawiają wydajność, elastyczność i niezawodność infrastruktury IT, a jednocześnie wspomagają innowacyjność. VMware zapewnia kompleksowe technologie, potrzebne do budowy, eksploatacji i zarządzania chmurami obliczeniowymi, rozproszonymi nawet w wielu centrach danych. VMware umożliwia klientom rozwijanie fundamentów technicznych, modeli i procesów organizacyjnych oraz finansowych, które zapewniają największe korzyści z prowadzenia operacji w chmurze.

Rozwiązania VMware maksymalizują potencjał Cloud Computing w zakresie:

- Dostarczania nowych usług IT napędzających wzrost biznesu, dzięki możliwości szybkiego tworzenia i wdrażania usług, które stanowią wyróżniki prowadzonej działalności.
- Przekształcania IT w źródło innowacji poprzez reinwestycje uwolnionych zasobów IT w usługi podnoszące konkurencyjność biznesu.
- Zapewnienia efektywności i niezawodności IT poprzez wdrożenie SLA dla aplikacji oraz zabezpieczenie działalności operacyjnej realizowanej nawet poprzez wiele różnych chmur obliczeniowych.

Na fundamencie wirtualizacji vSphere, VMware oferuje dwie możliwości przekształcania centrum przetwarzania danych w dynamiczne środowisko chmury obliczeniowej. Można budować infrastrukturę chmury prywatnej z VMware vCloud Suite lub wynająć usługę publiczną z VMware vCloud Hybrid Service. Oba rozwiązania są zbudowane na tej samej architekturze Software-Defined Datacenter, która przy ograniczeniu kosztów, zwiększa korzyści płynące z wirtualizacji serwerów dla wszystkich obszarów operacyjnych infrastruktury centrum danych: mocy obliczeniowej, sieci, bezpieczeństwa, przechowywania danych i zarządzania. Można zatem łatwo zbudować platformę chmury hybrydowej łączącej elastyczność i wygodę chmury publicznej z możliwościami i bezpieczeństwem chmury prywatnej. W takiej architekturze aplikacje mogą działać w trybie on-site, off-site lub w obydwu trybach naraz.

Software-Defined Datacenter zbudowane w oparciu o VMware Cloud Infrastructure zapewnia:

- Automatyczne kreowanie i uruchamianie usług. Tworzenie nowych aplikacji z komponentów wielokrotnego użytku i wdrażanie w ciągu minut, a nie tygodni.
- Automatyczne zarządzanie operacjami. Skuteczne uruchamianie chmury z narzędziami specjalnie zaprojektowanym w celu optymalizacji wydajności, zapewnienia bezpieczeństwa i usuwania potencjalnych problemy, zanim użytkownicy zdążą ich doświadczyć.
- Dostępność, odporność na awarie i zgodność z standardami. Dostarczanie wymagających SLA, ochrona danych i monitoring zgodności z politykami i przepisami.
- Kontrola kosztów IT. Inteligentnie planowania pojemności i wydajności, optymalizacja alokacji zasobów i wdrażanie efektywnych modeli rozliczeń za usługi IT.
- Pełna rozszerzalność. Dostosowywanie środowiska, integracji rozwiązań firm trzecich oraz interoperacyjność z usługami opartymi na chmurze publicznej.

Więcej na temat VMware