EMC Isilon

EMC Isilon to rozwiązanie dyskowe NAS wykonane w technologii scale-out. Technologia ta zapewnia wzrost wydajności i pojemności wraz z dodaniem każdego kolejnego węzła w klastrze.
Dzięki systemowi operacyjnemu OneFS każdy klaster Isilona jest jednolitą przestrzenią dyskową.
OneFS łączy w sobie inteligentny system plików, zarządzanie oraz ochronę danych.
EMC Isilon idealnie nadaje się do aplikacji przechowujących duże nieuporządkowane zbiory danych "Big Data" wliczając w to duże katalogi domowe, udziały sieciowe, archiwa, zasoby wirtualizacyjne, a także znajduje swoje zastosowanie w takich obszarach jak HPC, analityka, energetyka, finanse, usługi hostingowe, inżynieria, produkcja, media i rozrywka, bioinformatyka oraz badania naukowe.

Skalowalność

EMC Isilon to ogromna przestrzeń na twoje dane skalowalna obecnie aż do 50 PB na klaster. Rozbudowa klastra Isilon odbywa się niezmiernie prosto niezależnie od jego rozmiaru poprzez dołożenie odpowiedniej liczby węzłów.

Wydajność

EMC Isilon to nie tylko pojemność, ale również wydajność aż do 3,75 milinów operacji plikowych na sekundę i ponad 200 GB/s sumarycznej przepustowości na pojedynczym systemie plików. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, technologii scale-out oraz różnym wariantom węzłów mamy wpływ na to jak szybki będzie dostęp do naszych danych.

Ochrona

OneFS zawiera technologię FlexProtect, która wykorzystuje algorytm Reed-Solomon’a do zachowania redundancji i dostępności danych. FlexProtect zapewnia ochronę do 4 równoległych awarii całych węzłów lub pojedynczych dysków. Z racji tego, iż FlexProtect działa na poziomie plikowym możliwa jest również dedykowana ochrona dla wybranych plików czy katalogów. Tym samym bardziej krytyczne dane mogą być chronione lepiej niż pozostałe w obrębie tego samego systemu plików.

Architektura

EMC Isilon może być zbudowany z minimum 3 a maksymalnie 144 węzłów. Dostępna jest szeroka gama węzłów, które różnią się parametrami wydajnościowymi jak i pojemnościowymi. Główne cechy wyróżniające kategorie węzłów są następujące:
S-Series to węzły cechujące się bardzo dużą wydajnością stworzone z myślą o aplikacjach wysoko transakcyjnych i wymagających dużej ilości operacji IOPS.
X-Series to węzły o zachowanym balansie pomiędzy wydajnością, a dużą pojemnością. Węzły te zapewniają bardzo wysoką przepustowość i konkurencyjność w dostępie do danych.
NL-Series to węzły zaprojektowane dla zapewnienia opłacalnej przestrzeni o jak największej pojemności dla przechowywania rzadziej wykorzystywanych danych.
HD-Series to węzły przeznaczone do przechowywania danych o jeszcze większej skali upakowania i głębokiej archiwizacji.
Performance Accelerator - węzeł dodający moc obliczeniową do klastra. Nie dodaje do klastra przestrzeni dyskowej.
Backup Accelerator - węzeł odpowiedzialny za integrację z protokołem NDMP. Nie dodaje do klastra przestrzeni dyskowej.

Funkcjonalność

EMC Isilon obsługuje protokoły: NFS, SMB, HTTP, FTP, OpenStack Swift-based Object access oraz Hadoop Distributed File System (HDFS).

EMC Isilon oferuje szeroki pakiet oprogramowania gwarantujący jeszcze większą efektywność wykorzystania oraz bezpieczeństwo dla przechowywanych danych.

EMC Isilon InsightIQ – monitoring wydajności i raportowanie.
EMC Isilon SmartPools – wysoko wydajny automatyczny tiering danych dla optymalizacji wydajności i efektywności w dostępie do danych.
EMC Isilon SmartQuotas – zarządzanie quotami na poziomie klastra, katalogu, podkatalogu, użytkownika i grupy.
EMC Isilon SmartConnect – rozłożenie obciążenia (load balancing) połączeń klientów oraz dynamiczny failover klientów dla protokołu NFS pomiędzy nodami w klastrze dla zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów klastra.
EMC Isilon SnapShotIQ – błyskawiczne kopie migawkowe z bardzo niskim narzutem na wydajność.
EMC Isilon for vCenter – zarządzanie funkcjami Isilon z poziomu VMware vCenter.
EMC Isilon SmartDedupe – deduplikacja danych zapewniająca do 35 procent redukcje zajętości powtarzalnych danych.
EMC Isilon SyncIQ – replikacja danych pomiędzy klastrami zapewniająca bezpieczeństwo danych na wypadek awarii lokalizacji z łatwą kontrolą przełączenia.
EMC Isilon SmartLock – ochrona krytycznych danych przed usunięciem, zmianami czy złośliwym oprogramowaniem (WORM, SEC 17a-4).

Więcej informacji o EMC Isilon