Veritas NetBackup

Veritas NetBackup 7.6

Platforma Veritas NetBackup™ z technologią V-Ray ułatwia jednolitą ochronę informacji w przedsiębiorstwie dzięki automatyzacji zaawansowanych technologii oraz standaryzacji działań w różnych aplikacjach, platformach i środowiskach wirtualnych i fizycznych. Oprogramowanie NetBackup z technologią V-Ray zapewnia wgląd w środowisko maszyn wirtualnych i aplikacji w serwerach fizycznych i zwirtualizowanych, a także optymalizuje szybkość usuwania zduplikowanych danych w celu poprawy wydajności tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Oznacza to możliwość kompleksowej ochrony, wydajnego przechowywania, odzyskiwania w dowolnym miejscu i centralnego zarządzania w heterogenicznych systemach operacyjnych i urządzeniach pamięci masowych, takich jak taśma i dysk lub chmura. Tradycyjne metody tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych napotykają ograniczenia, w miarę jak przedsiębiorstwa dostosowują się do działania w środowiskach wirtualnych.

Jako rozszerzenie tradycyjnych metod zabezpieczania danych oprogramowanie Veritas NetBackup dla środowisk wirtualizowanych oferuje pakiety funkcjonalności gwarantujących elastyczne i intuicyjne zarządzanie cyklem życia danych. Nowe funkcje obejmują między innymi:

NetBackup Accelerator for VMware®  – Funkcja NetBackup Accelerator ułatwia wyeliminowanie pełnych kopii zapasowych. Dzięki wykorzystaniu integracji z funkcją VMware® Changed Block Tracking (CBT) w kopii zapasowej uwzględniane są tylko zmienione bloki danych. Zmiany te są następnie łączone z istniejącymi blokami danych i wykorzystywane do utworzenia nowego obrazu pełnej kopii zapasowej. W ten sposób można utworzyć pełną kopię zapasową przy takim samym koszcie, jak w przypadku kopii przyrostowej, lub 35-krotnie szybciej.

NetBackup Replication Director for VMware – Ochrona 300 maszyn wirtualnych w 300 sekund. Rozwiązanie NetBackup zapewnia jeszcze większe możliwości zarządzania obrazami stanu dzięki funkcji Replication Director for VMware in NetBackup 7.6, która pozwala korzystać z obrazów stanu opartych na macierzach w celu ochrony środowisk wirtualnych bez utraty jakichkolwiek możliwości odzyskiwania. Aktualnie funkcja Replication Director obsługuje technologię obrazów stanu NetApp®, w tym SnapVault® i SnapMirror®. W przyszłości będą obsługiwane również rozwiązania macierzowe innych dostawców. Więcej informacji można znaleźć na liście zgodnych składników sprzętowych.

NetBackup Instant Recovery for VMware – 400-krotnie szybsze odzyskiwanie maszyn wirtualnych w systemie VMware vSphere™. Funkcja NetBackup Instant Recovery for VMware w rozwiązaniu NetBackup 7.6 umożliwia włączanie maszyn wirtualnych znajdujących się w pamięci masowej środowiska NetBackup, dzięki czemu będą w pełni dostępne w środowisku vSphere. Włączoną maszynę wirtualną można bez zakłócania pracy przenieść z powrotem do produkcyjnej pamięci masowej. Zapewnia to dużo większą dostępność serwerów wirtualnych i informacji oraz znacznie krótsze przestoje, a tym samym oszczędność czasu i pieniędzy.

Integracja z rozwiązaniem VMware vCenter™ – Tworzenie raportów i zaawansowane możliwości przywracania danych oferowane przez rozwiązania NetBackup są teraz dostępne dla administratorów bezpośrednio w konsoli programu vCenter. Oznacza to, że administrator maszyny wirtualnej ma informacje o ochronie środowiska wirtualnego i może w razie potrzeby niezależnie przywrócić dane. Pozwala to uprościć i przyspieszyć odzyskiwanie maszyn wirtualnych.

Obsługa rozwiązania VMware vCloud™ Director – Dzięki bezpośredniej integracji z interfejsem API VMware vCloud™ rozwiązanie NetBackup umożliwia automatyczne wykrywanie i ochronę nowo przydzielonych maszyn wirtualnych w publicznych i prywatnych wdrożeniach środowiska vCloud. Można również wykorzystać nagradzaną technologię NetBackup V-Ray, aby zwiększyć możliwości odzyskiwania danych, przywracając za pomocą jednej lokalizacji zarówno pojedyncze maszyny wirtualne, jak i centra danych vCloud, aplikacje vApp, a nawet całe organizacje. Pozwala to przeobrazić działanie centrum danych bez naruszania ochrony danych czy systemów.

Inteligentny system zasad Oracle® dla rozwiązania NetBackup 7.6 – Zgromadzone informacje o wystąpieniach systemu Oracle są zapisywane w katalogu rozwiązania NetBackup. Na podstawie tych informacji można ustalić zasady tworzenia kopii zapasowych i dostosować inne parametry, takie jak czas tworzenia kopii zapasowej bazy danych, dzienników archiwum itp. Skrypty potrzebne do tworzenia kopii zapasowych w systemie Oracle są wówczas generowane automatycznie, bez potrzeby korzystania z narzędzia Recovery Manager (RMAN). Pozwala to szybciej tworzyć kopie zapasowe i automatycznie je stosować.

Docelowa automatyczna replikacja obrazów (AIR) – Można wybrać replikowane domeny i zastosować ich zasady przechowywania danych. Użytkownicy mogą efektywniej wykorzystywać dostępne zasoby i w bardziej elastyczny sposób tworzyć plany odzyskiwania systemu po awarii, aby lepiej odpowiadały ich potrzebom.

Więcej informacji o Veritas NetBackup