Przetwarzanie w chmurze

Chociaż wirtualizacja systemów nie jest w informatyce niczym nowym, stała się możliwa na skalę masową dopiero na początku 21 wieku wraz z pojawieniem się mocy obliczeniowej taniej i masowej ale zarazem odpowiednio stabilnej i bezpieczniej. Od kiedy serwery z procesorami x86 zaczęły oferować moce obliczeniowe porównywalne z serwerami high-end sprzed kilku lat wirtualizacja stała się powszechnym trendem.

Masowa wirtualizacja systemów i zasobów informatycznych uruchomiła kolejne możliwości: skoro platformy informatyczne dają tak doskonałe i tanie możliwości dla pracy i utrzymywania wielu usług zaczęto dążyć do budowy takich systemów w których będzie możliwe osiągnięcie jak najlepszego wykorzystania infrastruktury informatycznej, a więc uzyskanie najwyższej możliwej ekonomii skali.

Pojawiła się więc koncepcja publicznych chmur obliczeniowych, w której operatorzy takiej chmury będą na skalę masową udostępniać usługi swoim odbiorcom. Koncepcja ta stopniowo się rozwija, choć nie tak szybko jak przewidywali niektórzy analitycy lub oczekiwali producenci różnych technologii. Główne bariery w nabywaniu usług od publicznych chmur obliczeniowych to:

* Wysokie i specyficzne wymagania dotyczące usług dla klientów biznesowych

* Poczucie braku kontroli nad usługami postrzeganymi jako kluczowe dla przedsiębiorstw

* Niepewność odbiorców usług co do bezpieczeństwa danych przetwarzanych w chmurze

Specjaliści Softdata prognozują dalszy silny rozwój wirtualizacji a co za tym idzie rozwój usług świadczonych w modelu chmury obliczeniowej. Jednakże w naszej opinii upowszechni się przede wszystkim model chmury hybrydowej, gdzie usługi kluczowe dla przedsiębiorstwa będą świadczone w ramach chmury prywatnej (infrastruktura własna) a pozostała część (usługi generyczne, centra zapasowe, itp.) w chmurze publicznej.

Aby umożliwić realizację hybrydowego modelu chmury obliczeniowej w celu efektywnego i nieprzerwanego dostarczania usług informatycznych dla przedsiębiorstw Softdata oferuje:

* Zestandaryzowane procesy i technologie wirtualizacji dla infrastruktury chmury hybrydowej

* Doradztwo w zakresie migracji i współpracy usług w chmurze hybrydowej

* Systemy monitorowania i zarządzania usługami świadczonymi w chmurze hybrydowej