Dane pod kontrolą

Rola danych jest obecnie nie do przecenienia. Od ilość informacji a przede wszystkim możliwości ich efektywnego przetwarzania zależy sukces wielu podejmowanych projektów oraz losy niejednego przedsiębiorstwa.

W miarę rozwoju biznesu, zwiększania ilości klientów i zasięgu geograficznego prowadzonej działalności rośnie ilość źródeł z których można pozyskiwać informacje. Przekłada się to wprost na wzrost ilości danych magazynowanych i przetwarzanych w systemach informatycznych przedsiębiorstw. Tu pojawia się szereg pytań:

Czy wiem które dane są na tyle wartościowe żeby je gromadzić?

Kto posiada dostęp do danych i na jakim poziomie?

Jak działają wdrożone mechanizmy planowego rozwoju infrastruktur danych?

Jaką prowadzę efektywną politykę retencji danych?

Jak zabezpieczam się przed utratą danych na wypadek awarii?

Wiele przedsiębiorstw wciąż nie ma danych pod pełną kontrolą. Presja finansowa każe szukać natychmiastowych oszczędności co nie sprzyja kompleksowemu planowaniu. Tak więc systemy funkcjonujące od lat i służące do obsługi znacznie mniejszych zbiorów danych są rozbudowywane ad-hoc, w zależności od bieżących potrzeb. Kierownictwo IT stara się jak najtaniej kupować pojedyncze komponenty infrastruktury danych i dołączać je do istniejących. Czy jest to jednak efektywne, oszczędne i bezpieczne? Naszym zdaniem niewystarczająco!

Dobrze zaplanowany i realizowany proces wdrożenia i rozbudowy infrastruktury danych może przynieść o wiele więcej wymiernych korzyści niż tanie ale nie planowe łatanie bieżących potrzeb.

Softdata proponuje kompleksowe i metodyczne podejście do efektywnej infrastruktury danych, w następujących obszarach:

* Systemy storage, o wydajności i skalowalności odpowiedniej do potrzeb

* Efektywna sieć SAN zapewniająca systemom niezawodny dostęp do danych

* Monitoring systemów SAN i storage w czasie rzeczywistym

* Narzędzia wspierające proces planowania rozwoju infrastruktury danych

* Systemy archiwizacji wspierające proces retencji danych

* Efektywny backup stanowiący zabezpieczenie przed utrata danych

* Systemy bezpieczeństwa zabezpieczające przed nieuprawnionym dostępem i wyciekiem informacji