Commvault Simpana

Commvault Simpana 10

Dane są ważne. W czasach, kiedy wiele światowych przedsiębiorstw jest zmuszonych mierzyć się z ciągłym przyrostem zróżnicowanych zasobów, niektóre organizacje dostrzegają w tym fakcie dużą szansę. Z oprogramowaniem Simpana można w prosty sposób zarządzać i chronić zróżnicowane środowisko fizyczne i wirtualne, aplikacje, zasoby plikowe, infrastrukturę w chmurze, oraz urządzenia mobilne. Simpana została zaprojektowana od podstaw, tak więc wszystkie funkcje współdzielą jeden kod i zastosowane innowacyjne technologie. Z jednego poziomu można przeglądać, zarządzać i korzystać z wszystkich funkcji i całości danych w przedsiębiorstwie. Konsola oprogramowania jest prosta w obsłudze, a przy tym zapewnia rozbudowane możliwości zarządzania, co za tym idzie wymaga mniejszych nakładów czasu, pracy i funduszy. Dzięki kopiom bezpieczeństwa, archiwizacji i raportowaniu wbudowanemu w jedną platformę, funkcja Simpana OnePass™ indywidualnie wykonuje te operacje z poziomu pojedynczego zbioru danych. Dodatkowo, dzięki wbudowanej deduplikacji opartej na źródle, oprogramowanie Simpana gwarantuje, że tylko unikalne bloki danych są przesyłane przez sieć i składowane w repozytorium.

Aby wdrożyć i czerpać korzyści z nowoczesnego podejścia do ochrony danych, potrzebna jest głęboka integracja z aplikacjami i środowiskiem wirtualizacyjnym, połączona z możliwością zarządzania kopiami migawkowymi w heterogenicznym środowisku macierzy dyskowych, dla szybkiego i spójnego odtworzenia. Środowisko jest przygotowane na maksymalizację efektywności za sprawą deduplikacji, automatyzacji, uproszczeniu procesów, warstwowaniu danych i replikacji na dowolny zasób czy do dowolnej lokalizacji. Rozwiązanie powinno być elastyczne i bezpieczne oraz powinno dostarczać intuicyjne i zintegrowane narzędzia raportowania, które pozwolą na ciągłe podnoszenie jakości. Wszystkie dane, które są chronione powinny być wartością systemu, a nie jego ograniczeniem, zapewniając bezpieczny i samodzielny dostęp dla nowych użytkowników poprzez pojedynczy indeks wyszukiwania.

Podstawowe obszary aktywności oprogramowania to:

Ochrona danych:
• ochrona i archiwizacja danych redukująca czas, ryzyko i koszty;
• generowanie konsystentnych kopii migawkowych;
• przyspieszona wirtualizacja;
• połączenie operacji kopiowania i archiwizacji;
• uproszczony proces odtworzenia po awarii.

Zarządzanie:
• skuteczne zarządzanie zaawansowanymi procesami i współdzielonymi usługami;
• gotowość na wyzwania przyszłości;
• wysoka skalowalność i wytrzymałość;
• dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Dostępność:
• indywidualny sposób wyszukiwania, dostępu i analizy informacji;
• kompleksowy widok całości zabezpieczonych danych;
• szybsze odszukiwanie;
• dostępność z dowolnego miejsca.

Więcej informacji o Commvault Simpana