EMC NetWorker

Opracowane przez lidera w zakresie systemów ochrony informacji oprogramowanie EMC® NetWorker® umożliwia centralizację, automatyzację i przyspieszenie procesów tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w całym środowisku informatycznym. Ponadto dzięki rekordowej wydajności i elastyczności umożliwia wykonywanie kopii najważniejszych danych biznesowych w szybki, bezpieczny i łatwy w zarządzaniu sposób.

Podstawowe cele które przyświecały podczas tworzenia tego oprogramowania to:

• uproszczone, scentralizowane oraz zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie heterogenicznych danych przedsiębiorstwa;

• lepsza dostępność aplikacji dzięki zintegrowanej, automatycznej i bezpośredniej ochronie powszechnie stosowanych aplikacji do obsługi baz danych, poczty elektronicznej i zarządzania treścią oraz ERP;

• krótsze przestoje, niższe koszty i wyższa produktywność dzięki warstwowej ochronie i wielu opcjom odtwarzania danych;

• łatwa instalacja i łatwe zarządzanie za pomocą scentralizowanego graficznego, internetowego interfejsu użytkownika;

• bezpieczne zarządzanie kopiami zapasowymi najważniejszych danych za pomocą zaawansowanych mechanizmów uwierzytelniania i szyfrowania.

 

EMC nieustannie rozwija podstawową architekturę rozwiązania NetWorker, aby udoskonalać funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych. Funkcje te upraszczają instalację aplikacji NetWorker oraz zarządzanie nią, korzystnie wpływając na wygodę jej użytkowania. Firma udoskonala i udostępnia nowe funkcje w ramach aplikacji NetWorker. Obecnie NetWorker zapewnia:

• scentralizowane tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych w celu zapewnienia pełnej kontroli nad sieciami pamięci masowej (SAN), pamięcią masową dołączaną przez sieć (NAS) i pamięcią masową podłączaną bezpośrednio (DAS);

• wykorzystanie technologii tworzenia kopii zapasowych i replikacji w celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony i odtwarzania danych;

• obsługę platform heterogenicznych, w tym systemów UNIX, Windows, Linux, Netware, OpenVMS, Macintosh i VMware®;

• bieżące tworzenie kopii zapasowych systemów plików i aplikacji w trybie online, w trakcie ich używania;

• obsługę rozwiązań EMC Documentum®, Oracle, Microsoft SQL Server i Exchange, IBM DB2 UDB, Informix, Lotus Notes/Domino, SAP® R/3®, Sybase i MEDITECH;

• intuicyjny, łatwy w dostosowaniu i zarządzaniu interfejs użytkownika oparty na przeglądarce;

• niezrównane parametry w zakresie szybkości i bezpieczeństwa;

• najnowocześniejsze mechanizmy szyfrowania kopii zapasowych (256-bitowy standard AES) oraz zaawansowanego uwierzytelniania użytkowników, które gwarantują spełnienie rosnących wymagań dotyczących bezpieczeństwa;

• zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych na dyskach, obejmujące współbieżne odtwarzanie danych (z dysku), udostępnianie dysków docelowych (rozwiązania NAS i SAN), możliwości konfigurowania rożnych rozmiarów bloków, a także zarządzanie kopiami migawkowymi w celu znacznie szybszego odtwarzania danych;

• obsługę internacjonalizacji (I18N) i lokalizacji językowej w celu wydajniejszej pracy w różnych językach;

• scentralizowaną dystrybucję oprogramowania, która pozwala na zdalne instalowanie poprawek i aktualizacji;

• większą elastyczność w zakresie wymagań dotyczących przechowywania danych wraz z obsługą dowolnej liczby unikatowych kopii i reguł przechowywania danych;

• funkcję Inactive File Report, która identyfikuje nieaktywne pliki systemu Windows w kopiach zapasowych w celu ich archiwizacji;

• udoskonalone funkcje raportowania, inteligentnej korelacji kopii zapasowych oraz analizy wpływu, które pozwalają na lepsze monitorowanie środowiska tworzenia kopii zapasowych, szybsze rozwiązywanie problemów z kopiami zapasowymi i odtwarzaniem danych oraz skuteczniejsze unikanie problemów w przyszłości.

Więcej informacji o EMC NetWorker