NetApp EF-Series

W dzisiejszych warunkach ekonomicznych, globalizacji rynku i coraz krótszych cyklach koniunkturalnych, efektywność zarządzania informacją ma kluczowe znaczenie dla powodzenia biznesu.  Dlatego też działy IT przedsiębiorstw znajdują się pod nieustanną presją konieczności przetwarzania coraz to większych ilości danych.

Firma NetApp jest wiodącym dostawcą technologii storage. Od wielu lat innowacyjne rozwiązania NetApp umożliwiają przedsiębiorstwom kreowanie wartości biznesowej w obszarze efektywnego przechowywania i zarządzania danymi.

Macierz NetApp EF550 znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie liczy się szybkość i elastyczność. W zasadzie każde przedsiębiorstwo posiada środowiska aplikacyjne, gdzie wykonywana jest duża liczba transakcji bazodanowych, wymagające macierzy z szybkim czasem odpowiedzi. Dane gromadzone w bazach danych aplikacji biznesowych mają kluczowe znaczenie dla działalności i bezpośrednio przekładają się na generowanie przychodu przez firmę. Szybki dostęp do danych, bezpieczeństwo i wysoka wydajność stanowi wówczas klucz do sukcesu. Takim kluczem może być macierz NetApp EF550, której architektura jest oparta w całości na dyskach SSD.

Macierz NetApp EF550 oferuje:

• szybkość ponad 500 000 operacji IOPS i opóźnienia poniżej milisekundy ze stałym dostępem do aplikacji;

• skalowalność do 192TB pojemności raw;

• wydajność transakcyjną porównywalną z 1000 tradycyjnych dysków 15K;

• intuicyjne zarządzanie, możliwości dostosowania wydajności i monitoringu dostępności do wymagań klienta;

• sprawdzone i godne zaufania rozwiązania technologiczne niezbędne do zachowania wysokiej dostępności;

• możliwość replikacji danych na inne nośniki w celu umożliwienia elastycznego zarządzania kosztami.

Kombinacja ekstremalnie wysokich parametrów IOPS, dostępności i bezpieczeństwa, NetApp EF550 jest optymalnym rozwiązaniem dla infrastruktury IT wymagających dużej wydajności. Zastosowanie NetApp EF550 pozwala na szybkie i bezpieczne przetwarzanie danych w aplikacjach biznesowych w celu osiągnięcia bezpośrednich biznesowych korzyści.

Więcej informacji o NetApp EF550
Więcej informacji o NetApp EF-Series