EMC VNX

Rodzina EMC VNX to skalowalne macierze dyskowe wyposażone w innowacyjne rozwiązania w dostępie do danych blokowych, plikowych oraz obiektowych.
Seria VNX2 to platforma dyskowa łącząca w elastyczny sposób wydajne podzespoły z zaawansowanym oprogramowaniem, które gwarantują sprostanie każdym nawet najbardziej wymagającym aplikacjom.
Wszystkie modele w zależności od potrzeb dostępne są w wariantach od podstawowych VNXe po wysoko wydajne i skalowalne jednostki VNX.

Konsolidacja

Wieloprotokołowa konsolidacja zasobów SAN oraz NAS gwarantuje optymalne wykorzystanie macierzy, w każdym środowisku. Platformy VNX/VNXe umożliwiają dostęp do współdzielonych zasobów plikowych z systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux/UNIX protokołami NFS oraz CIFS. Dostęp do danych blokowych możliwy jest za pomocą protokołów iSCSI, Fibre Channel oraz FCoE (FCoE tylko w VNX).

Wydajność

Rodzina VNX2 została oparta na nowej architekturze MCx (multi-core optimization). Kontrolery macierzy oraz system operacyjny zostały tak zaprojektowane, aby zagwarantować najbardziej optymalne wykorzystanie technologii Flash zapewniając najwyższą wydajność oraz minimalizację opóźnień w dostępie do danych.

Architektura MCx to również optymalizacja wszystkich pozostałych aspektów stanowiących o najwyższej wydajności macierzy takich jak operacje na grupach dyskowych RAID, efektywne wykorzystanie pamięci podręcznej Cache, pamięć Cache oparta o technologie Flash (Fast Cache), jeszcze lepsze wykorzystanie technologii automatycznego tieringu danych (Fast VP), blokowa deduplikacja i kompresja danych.

Funkcjonalność

Macierze VNX oferują szeroki pakiet oprogramowania gwarantujący jeszcze większą efektywność wykorzystania oraz bezpieczeństwo dla przechowywanych danych.

Unisphere Management Suite – oprogramowanie umożliwiające zarządzanie i monitoring z jednego miejsca macierzami VNX. Oprogramowanie zawiera:
• Unisphere element manager (Block/File/Unified),
• Unisphere Central (wspólna konsola i powiadamianie),
• Unisphere Analyzer (monitorowanie wydajności),
• Unisphere QoS Manager (Quality of Service),
• VNX Monitoring and Reporting (SRM Lite for VNX).

Base Software (VNX OE) – główne funkcjonalności macierzy dyskowej dostępne bez dodatkowych kosztów:
• Wszystkie protokoły: CIFS, NFS, pNFS, FC, FCoE, iSCSI,
• Thin Provisioning,
• Fixed Block Deduplication,
• Block Compression,
• File Deduplication and Compression,
• SAN Copy (kopiowanie wolumenów logicznych w sieci SAN).

FAST Suite – zawiera oprogramowanie:
• FAST Cache umożliwiające wykorzystanie technologii Flash, jako pamięci podręcznej do odczytu i zapisu
• FAST VP umożliwiające wykorzystanie technologii automatycznego tieringu danych na grupach dyskowych składających się z różnych typów dysków: Flash, SAS oraz NL-SAS.

Events and Retention Suite – zapewnia ochronę danych przed niechcianymi zmianami czy uśnięciem (WORM na poziomie plikowym, ochrona antywirusowa na poziomie plikowym).
Local Protection Suite – zawiera oprogramowanie wykonujące kopie migawkowe oraz klony wolumenów logicznych oraz zasobów plikowych w obrębie tej samej macierzy.
Remote Protection Suite – zawiera oprogramowanie do wykonywanie replikacji synchronicznej i asynchronicznej.
Applicataion Protection Suite – zawiera oprogramowanie automatyzujące wykonywanie kopii bezpieczeństwa dla aplikacji.
Data at Rest Encryption – szyfrowanie danych na poziomie kontrolerów macierzy.
Storage Analytics – integracja z oprogramowaniem analitycznym VMware vRealize Operations Manager.

Więcej informacji o macierzach EMC VNX